Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Coachend leiderschap wordt meer en meer gevraagd. Thema's als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en innovatie spelen hierbij een grote rol. Was vroeger de performance cyclus bestaande uit een paar gesprekken voldoende, nu is het contact tussen leidinggevende en medewerker vaak intensiever omdat er meer van medewerkers gevraagd wordt. In de praktijk worstelen veel leidinggevenden met de verschillende rollen van manager en coachende leider.

Aan de ene kant word je geacht om als leidinggevende de koers uit te zetten, te delegeren, voortgang te monitoren en te rapporteren. Aan de andere kant moet je, als coachende leider, kunnen luisteren, ruimte bieden en niet te snel oordelen of oplossingen aandragen. Dat vraagt om inzicht in eigen gedragspatronen, valkuilen, normen en waarden. Daarnaast is het, in een tijd waarin verandering, targets en deadlines halen aan de orde van de dag is, niet eenvoudig om rust en ruimte te vinden voor een goed gesprek met een medewerker.

Wat kun je doen om de coachende leider in jezelf te ontwikkelen?

1. Bewustwording verschillende rollen: De grote valkuil is vaak de eigen oplossingsgerichtheid. In de rol van manager ben je voortdurend bezig om problemen en dilemma's op te lossen terwijl je in je rol als coach veel meer ondersteunt en de medewerker zelf verantwoordelijkheid laat nemen voor zijn acties en oplossingen.

2. Maak een verschil tussen reactief en proactief coachen: Wacht niet altijd af tot een medewerker met een vraag komt. Op basis van de gestelde (team)doelstellingen hebben sommige medewerkers extra ondersteuning nodig. Een aantal gesprekken kunnen de medewerker helpen op het juiste niveau te komen of voor te bereiden op de gewenste verandering. Gerichte feedback op het functioneren van de medewerker is vaak het aanknopingspunt om een ontwikkeltraject te starten.

3. Wat is je visie? Zonder visie geen goede coaching. Waar je als organisatie en afdeling of team naar toe wilt, is bepalend voor coachingstrajecten binnen de werkcontext. Bouw reflectiemomenten in. Wie ben jij en wie ben jij als leidinggevende?

4. Leer coachingsvaardigheden: Het is noodzakelijk om te beschikken over coachingsvaardigheden. Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen is een basisvaardigheid.

5. Maak er een duidelijk afgebakend traject van: Stel samen de leerdoelen vast in een coachcontract. Hoe duidelijker de afspraken, hoe makkelijker het is om de 'pet' van coachend leider op of af te zetten.

6. Kies een goede plek voor coaching: De omgeving heeft veel invloed op de sfeer van een gesprek. Kies daarom een goede plek uit en zorg dat je daar niet wordt gestoord. Coaching vraagt maximale concentratie en aanwezigheid. Hoe meer je in het hier en nu kunt zijn met je medewerker, des te meer hij zich gehoord en ondersteund voelt en des te gemakkelijker hij tot de kern van zijn probleem komt en een plan van aanpak kan maken.

Checklist coachcontract tussen leidinggevende en medewerker

• Beginsituatie: beschrijf de aanleiding.
• Doel van de coaching is: benoem hier de leerdoelen.
• Plan van aanpak: werkwijze van de coachende leidinggevende, bepalen van de hoeveelheid gesprekken en de frequentie, locatie uitzoeken.
• Verslaglegging: wel of niet inzetten van reflectieverslagen en huiswerkopdrachten, wijze van verslaglegging door leidinggevende.
• Vertrouwelijkheid: afspraken over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
• Evaluatie: wijze waarop het resultaat van het coachingstraject geëvalueerd wordt.

Bron: de Baak

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo