Nieuws

 • Op het moment werken we hard aan onze nieuwe website. Hou onze website in de gaten voor alle actuele ontwikkelingen.

  Lees meer...
 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Nieuws

Op 1 januari 2017 treedt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking. Met deze wet worden de bestaande premiekortingen en premievrijstellingen vervangen door lage-inkomensvoordelen (LIV per 2017) en loonkostenvoordelen (LKV per 2018).

Lees meer: Premiekorting en premievrijstelling worden vervangen

   

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) schiet zijn doel voorbij, is nu ook staatssecretaris Wiebes duidelijk. Handhaving van de wet wordt dan ook tot in ieder geval 2018 uitgesteld.

Beeld Handhaving Wet DBA voorlopig uitgesteld
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) stelt de nieuwe regels voor zzp'ers uit en heeft aangegeven tot die tijd opdrachtgevers en zzp'ers niet op hun onderlinge verhouding af te rekenen. De Belastingdienst pakt alleen 'echte valsspelers' aan aldus de staatssecretaris.

De wet was bedoeld om schijnzelfstandigheid aan te pakken, maar in de praktijk pakt dit niet zo uit. Opdrachtgevers en -nemers vinden de wet waarbij de Belastingdienst vooraf een modelcontract beoordeelt om zo de arbeidsverhouding vast te stellen, onduidelijk. Ondernemers nemen daarom in plaats van zzp'ers eerder mensen aan die op flexcontracten werken, zodat beide kanten weten waar ze aan toe zijn en niet achteraf een naheffing krijgen vanwege schijnzelfstandigheid.

Bron: hrpraktijk.nl

   

Het kabinet gaat werkgevers compenseren voor de transitievergoeding van langdurig zieke werknemers. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Hiermee komt de minister tegemoet aan de storm van protesten van werkgevers dat zij – nadat zij gedurende twee jaar lang het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen – ook nog eens de transitievergoeding moeten betalen. De compensatie vindt plaats vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat dan wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.

Verder krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk. Asscher verwacht het wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen.

   

Steeds meer organisaties beseffen dat een aanpak van werkdruk beter werkt door daarnaast aandacht aan werkplezier te schenken. Dit in de praktijk brengen kan lastig zijn. Voor je het weet worden problemen nog groter dan ze al waren. De vijf strategieën bieden goede tools om wél het gewenste effect te bereiken.

Balans beïnvloeden met 5 strategieën

In het gesprek over werkdruk en werkplezier hebben we het vaak over de balans tussen energievreters en energiegevers. De vijf strategieën richten zich op het beïnvloeden van deze balans, op het verkleinen van energievreters en het vergroten van energiegevers. Alle vijf strategieën zijn van belang, als een schijf van vijf. Wie alle vijf de strategieën onder de knie heeft en regelmatig inzet, doet aan gezond stressmanagement.

Lees meer: Van werkdruk naar werkplezier

   

Dossiervorming was altijd al belangrijk, maar met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het hebben van een goed opgebouwd en volledig personeelsdossier absoluut noodzakelijk! Het ontslagrecht is met de invoering van de WWZ ingrijpend veranderd en bij een ontslagprocedure is één van de kernpunten dat de werkgever moet beschikken over een goed personeelsdossier dat aan alle eisen voldoet.

Lees meer: Workshop: EEN GOED PERSONEELSDOSSIER, WAAROM, WAT en HOE...

   

Nog éven een offerte aanpassen of die belangrijke klant te woord staan: uit onderzoek blijkt dat Nederlanders kampioen overwerken zijn. Oppassen geblazen, want structureel langdurig overwerken kan leiden tot stress, burn-out en andere gezondheidsklachten. Niet alleen een probleem voor je werknemers, maar ook voor jou en de organisatie. Iemand met een burn-out is gemiddeld een half jaar uit de running. Vervelend en kostbaar.
Op 15 november kunt u bij ons aan een gratis workshop deelnemen waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:

Lees meer: Uitnodiging gratis Proeverij: Werkstress

   

Pagina 6 van 12

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo