Nieuws

 • Op het moment werken we hard aan onze nieuwe website. Hou onze website in de gaten voor alle actuele ontwikkelingen.

  Lees meer...
 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Nieuws

Nog éven een offerte aanpassen of die belangrijke klant te woord staan: uit onderzoek blijkt dat Nederlanders kampioen overwerken zijn. Oppassen geblazen, want structureel langdurig overwerken kan leiden tot stress, burn-out en andere gezondheidsklachten. Niet alleen een probleem voor je werknemers, maar ook voor jou en de organisatie. Iemand met een burn-out is gemiddeld een half jaar uit de running. Vervelend en kostbaar.
Op 15 november kunt u bij ons aan een gratis workshop deelnemen waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:

Lees meer: Uitnodiging gratis Proeverij: Werkstress

   

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de verhoging van de minimumjeugdlonen. Tegelijk met het indienen van een wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet minimumloon, waarin onder meer een aanpassing van de minimumjeugdlonen is opgenomen, is een nota van wijziging gepubliceerd dat voorziet in een tegemoetkoming voor werkgevers volgens de systematiek van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Lees meer: Tegemoetkoming voor verhoging minimumjeugdloon

   

Een ontslagen werknemer die is vervangen door een schijnzelfstandige kan zijn baan terugeisen bij de rechter. Op dit punt is de Ontslagregeling op 1 juli aangepast.

Wanneer een werkgever werk van een werknemer uitbesteedt aan een zelfstandige waardoor de betreffende werknemer werkloos wordt, mag dat alleen als de zelfstandige ook daadwerkelijk zelfstandig is. Dit moet de werkgever kunnen aantonen.

Lees meer: Ontslagen werknemer kan baan terugeisen

   

U krijgt compensatie wanneer u bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer een transitievergoeding moet betalen. De regering vindt het niet redelijk dat een werkgever een transitievergoeding moet betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Werkgevers maken al veel kosten voor bijvoorbeeld re-integratie van een werknemer of vervanging van een zieke werknemer en dat is genoeg. Werkgevers moeten compensatie krijgen.
Een wetsvoorstel voor de compensatieregeling wordt voorbereid. De verwachting is dat deze regeling in 2018 van kracht wordt. U kunt er dan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 gebruik van maken. Dat kan een meevaller opleveren.

Bron: hr-select

   

Evalueert u uw sollicitatieprocedure? Vier van de tien Nederlandse werkzoekenden hebben namelijk weleens afgezien van een sollicitatie vanwege een te ingewikkelde sollicitatieprocedure. De kans is groot dat u dat zelf niet weet. Bijna zestig procent van de HR-managers voert namelijk geen evaluatie uit na de sollicitatieprocedure. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed in samenwerking met onderzoeksbureau TeamVier onder 619 werkzoekenden en 318 HR-managers.

Lees meer: 4 op de 10 ziet af van sollicitatie vanwege ingewikkelde procedure

   

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.

Lees meer: Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

   

Pagina 6 van 12

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo