Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Voor alle tijdelijke contracten die eindigen op 1 februari of later geldt vanaf dit jaar een aanzegtermijn van één maand. Dit geldt óók als u het contract wilt verlengen. Wat zijn de gevolgen als u zich hier niet aan houdt?

Iedere werkgever is met ingang van dit jaar verplicht werknemers met een tijdelijk contract van 6 maanden of meer tijdig schriftelijk te informeren over wat er daarna gebeurt. Wordt het contract wel of niet verlengd en zo ja, tegen welke voorwaarden? Deze wijziging in het ontslagrecht maakt deel uit van de Wet Werk en Zekerheid.

Boete van een maandsalaris

Tijdig aanzeggen betekent uiterlijk een maand voor het einde van de overeengekomen periode. Blijft de aanzegging uit, dan moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen van een maandsalaris. Vindt de aanzegging wel plaats, maar niet binnen een maand, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato. Zegt de werkgever bijvoorbeeld tien dagen te laat aan, dan bedraagt de vergoeding 1/3 van het bruto maandloon.

Belangrijk: schriftelijk aanzeggen

HR kan alle tijdelijke contracten inventariseren en vastleggen wanneer er uiterlijk een schriftelijke mededeling verzonden moet worden naar een werknemer. Het is belangrijk dat de aanzegging schriftelijk gebeurt. Een werknemer kan namelijk ook aanspraak maken op de vergoeding als de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet, maar dit niet schriftelijk is bevestigd. Ook al acht de wetgever de kans relatief klein dat een werknemer in dit geval aanspraak zal maken op de vergoeding, is het goed hier wel op bedacht te zijn.

Tip! Lees meer over de juridische finesses van de aanzegging op PW De Gids Vakbase.

Aanzegging is geen opzegging

De aanzegging is iets anders dan een opzegging. Wanneer de werkgever vergeet aan te zeggen, heeft de werknemer niet recht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdelijke contracten eindigen net als voorheen nog steeds automatisch. Een opzegging is dus niet nodig. De aanzegtermijn is in het leven geroepen om werknemers met contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer duidelijkheid te geven over de toekomst van hun dienstverband. De bedoeling van de aanzegtermijn is dus om onzekerheid weg te nemen.

Tip! Lees ook het blog Over afzegging van de aanzegging van Stëffan de Jong op HR Base.

Aanzegging in de arbeidsovereenkomst

Wanneer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al duidelijk is dat de werkgever het contract niet zal verlengen na deze periode, of als het de intentie is om niet te verlengen, kan de aanzegging ook worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Bron: PWdegids 270115 

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo