Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Op 1 januari 2017 treedt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking. Met deze wet worden de bestaande premiekortingen en premievrijstellingen vervangen door lage-inkomensvoordelen (LIV per 2017) en loonkostenvoordelen (LKV per 2018).

Beeld Premiekorting en premievrijstelling worden vervangen
Lage Inkomensvoordeel (LIV)
De LIV gaat per 2017 in. Deze regeling geldt voor medewerkers die tussen 100% en 125% van het WML verdienen. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 2.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Er moet wel sprake zijn van een substantiële baan (minimaal 1248 uur per jaar).
De LIV hoeft niet aangevraagd te worden. UWV beoordeelt op basis van de loonaangifte welke medewerkers in aanmerking komen. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming uit. De hoogte van LIV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en het uurloon van de werknemer. Het is van belang dat het loon en de verloonde uren goed geregistreerd worden in de loonaangifte. In 2018 dient de toekenning van UWV te worden gecontroleerd zodat eventuele correcties tijdig kunnen worden verwerkt in de loonaangifte.

Loonkostenvoordeel (LKV)
De LKV gaat per 2018 in. De bestaande premiekortingen vervallen dan en worden vervangen door LKV's voor oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. De LKV arbeidsgehandicapte werknemers geldt in tegenstelling tot de huidige premiekorting niet meer voor werknemers met WAO(-verleden). Voor de LKV oudere werknemers kan een medewerker met een WAO(-verleden) wel in aanmerking komen. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 6.000 per jaar (voor de doelgroep banenafspraak € 2.000) en wordt berekend op basis van het aantal verloonde uren.
Om de LKV's te kunnen toepassen is een doelgroepverklaring nodig. Anders dan in de huidige situatie moet de doelgroepverklaring worden aangevraagd binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Van belang is daarom zo spoedig mogelijk navraag te doen bij uw werknemer en actie te ondernemen richting UWV dan wel gemeente. De aanvraag voor LKV dient via de loonaangifte te worden gedaan door middel van het aanzetten van de indicatie ('vinkje'). Bij een onterechte aanvraag of indien er onjuiste gegevens zijn opgenomen in de loonaangifte die voor deze regeling van belang zijn, kan de Belastingdienst een boete opleggen van maximaal € 1.319 per verzoek per jaar. Voor werknemers waar premiekorting ouderen of arbeidsgehandicapten voor wordt toegepast, geldt dat deze worden omgezet in een LKV voor de resterende periode. De toepassing van premiekorting moet blijken uit de loonaangifte van het laatste tijdvak 2017. Het is dus al in 2017 van belang de premiekortingen juist en volledig in de loonaangifte te verwerken.

Samenloop LIV & LKV
In 2017 kan er naast de LIV nog gebruik gemaakt worden van de huidige premiekortingen. Zodra de LKV in 2018 in werking treedt, is samenloop uitgesloten. Er kan wel voor meerdere tegemoetkomingen een aanvraag worden gedaan, echter wordt alleen de tegemoetkoming met het hoogste bedrag uitbetaald.
Indien het recht op LKV afloopt, maar de medewerker nog aan de eisen voor LIV voldoet, kan aansluitend gebruik worden gemaakt van LIV.

Bron: HR Praktijk

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo