Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

De vier belangrijkste wijzigingen van het nieuwe ontslagerecht met de transitievergoeding

Het herfstakkoord dat het kabinet Rutte II vorige maand heeft gesloten met D’66, Christen Unie en SGP brengt ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht met zich mee.

Het is de bedoeling dat die wijzigingen op 1 juli 2015 ingaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

1. Verval keuzevrijheid bij ontslag

In de huidige situatie heeft een werkgever de vrije keuze om ontslag van de werknemer aan te vragen bij het UWV of bij de kantonrechter. Onder het nieuwe ontslagrecht wordt dat anders.
De reden van ontslag bepaalt dan de ontslaginstantie:

- Ontslag om bedrijfseconomische redenen zal worden beoordeeld door het UWV

- Ontslag om persoonlijke redenen ( disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) wordt door de kantonrechter behandeld.

2. Beroep tegen beslissing

In de nieuwe situatie kan beroep worden ingesteld tegen de beslissing van het UWV en de kantonrechter. Nu kan dat nog niet. Er kan onder het nieuwe ontslagrecht zelfs doorgeprocedeerd worden tot de Hoge Raad.
Of het ontslagrecht daardoor ‘soepeler’ wordt, zoals het kabinet beoogt, is maar zeer de vraag. Het lijkt van niet.

3. Afkoelingsperiode bij toestemming met ontslag

Veel arbeidsovereenkomsten worden door werkgever en werknemer in onderling overleg beëindigd, het zogenaamde ‘ontslag met wederzijds goedvinden’.
Onder de nieuwe regels krijgt de werknemer de mogelijkheid zijn gegeven akkoord voor het ontslag binnen veertien dagen in te trekken.

4. Ontslagvergoeding wordt beperkt en heet voortaan ‘transitievergoeding’

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe ontslagrecht is een betere doorstroom op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten soepeler afscheid kunnen nemen van de oudere werknemers, zodat de jongere mensen meer kans hebben op een baan.
Die versoepeling van het ontslagrecht zou gerealiseerd moeten worden door beperking van de hoogte van de ontslagvergoeding. Om die reden wordt in het nieuwe ontslagrecht afgestapt van de zogeheten ‘kantonrechtersformule’ die gemiddeld leidt tot een vergoeding van 1 bruto-maandsalaris per dienstjaar.
Onder de nieuwe regels zal de ontslagvergoeding worden beperkt tot 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot tien jaar dienstverband en een ½ maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan tien jaar heeft geduurd.
Aan de ontslagvergoeding wordt bovendien een maximum gesteld van € 75.000 bruto of 1-jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.
Nieuw is verder dat de ontslagvergoeding ook zal gelden bij de UWV-ontslagroute en ‘transitievergoeding’ zal heten. De naamsverandering is ingegeven door het feit dat de werknemer de ontslagvergoeding niet vrijelijk mag besteden, maar (deels) moet gebruiken voor het vinden van ander werk, bijvoorbeeld door het inschakelen van een outplacementbureau.

Is het nieuwe ontslagrecht een verbetering?

Of het nieuwe ontslagrecht een verbetering is zal de toekomst moeten uitwijzen. De nieuwe regels lijken voor werkgevers gunstig uit te pakken vanwege de lagere ontslagvergoedingen. Anderzijds zal de mogelijkheid van hoger beroep en het kunnen herroepen van een ontslag met wederzijds goedvinden de werkgever langer in onzekerheid laten over het al dan niet kunnen beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Vooral de oudere werknemer zal de nadelen ondervinden van de nieuwe regels. Waar de oudere werknemer, die lang in dienst is, nu in veel gevallen kan rekenen op een ‘gouden handdruk’, zal die handdruk in de toekomst aanmerkelijk minder verguld zijn.

 

Bron: Ontslagspecialist

Link:http://www.dewerkmarkt.nl/de-vier-belangrijkste-wijzigingen-van-het-nieuwe-ontslagrecht-met-de-transitievergoeding/#.Up74xtJOuuI

 

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo