Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

1 op de 7 werknemers met een chronische ziekte meldt deze niet bij zijn baas. Uit angst.

Hoewel een groot deel van de medewerkers met een chronische ziekte denkt dat zijn werkgever begrip toont voor hun ziekte, meldt vijftien procent van de chronisch zieke medewerkers dit niet. Zij zijn bang voor baanverlies of gevolgen voor hun loopbaan.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fit for Work, een platform dat zich hard maakt voor de belangen van werkende chronisch zieken. Een op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening als astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten. Voor het onderzoek werden 500 medewerkers ondervraagd, en 251 werkgevers.

'Baas kan er niets mee'
Van de medewerkers die aangeven een aandoening te verzwijgen als het hun treft, ziet bijna de helft het nut van melden niet in omdat de werkgever 'daar niets mee kan'. Bovendien zijn ze bang dat hen loopbaanmogelijkheden worden ontzegd of dat ze bij een reorganisatie hun baan verliezen. Maar ook schaamte voor de aandoening speelt mee.

Ook zien de 'verzwijgers' een probleem in de steeds hogere eisen die worden gesteld aan werknemers: kunnen ze dat wel bijhouden? De helft van de medewerkers geeft aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met hogere eisen. Vier op de tien werkgevers bevestigen dat.

TIP: Hoe voert u als werkgever positieve verzuimgesprekken? Bestel het boek Werken, iedereen wordt er beter van van auteur Marleen Teunis.

Werkgever bereid tot aanpassingen
Met aanpassingen in het werk is het werk voor chronisch zieke werknemers vaak prima vol te houden. Denk aan flexibele tijden en thuis werken. Maar krijgen zij die mogelijkheden er ook? In een groot deel van de gevallen wel.

Meer dan de helft van de medewerkers (60 procent) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61 procent). 17 procent van de werkgevers geeft overigens aan daar niet toe bereid te zijn.

En hoe zit het met de bereidheid van collega's om werk op te vangen? Meer dan de helft van de medewerkers (55 procent) verwacht dat collega's flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57 procent van de werkgevers. Een op de vijf werkgevers is beducht dat collega's bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35 procent).

Top 3 ondersteuning bij ziekte
Van ondersteuning voor chronische zieke werknemers hebben veel werkgevers geen kaas gegeten. Maar die behoefte vanuit werknemers is sterk, zegt Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland. 'Mensen die een kwaal krijgen hebben geen langdurig financieel vangnet zoals vroeger, daarom is het belangrijk dat iemand met een chronische aandoening door kan blijven werken. Medewerkers die graag door willen werken lopen helaas vaak tegen muren aan, zoals een leidinggevende of een arts die niet weten wat ze kunnen doen."

Hoe werkgever en werknemer deze ondersteuning moeten opstarten, is vaak de vraag: 46 procent van de medewerkers zegt dit niet te weten. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wèl behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50 procent), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38 procent) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43 procent).

 

Auteur:  van pwdegids.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo