Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Het wetsvoorstel van de gewijzigde Arbowet is op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe Arbowet gaat in vanaf 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak. Wat betekent dat voor uw organisatie? En wat betekent dit voor uw (lopende) contracten?

Beeld Wijziging Arbowet juli 2017: wat kunt u verwachten?
Het is verstandig om u alvast goed voor te bereiden op de veranderingen. De wijzigingen zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke regierol. "Arbo Unie is hier een groot voorstander van", zegt bedrijfsarts Ron Ansem. "Mensen een leven lang optimaal laten werken, op een veilige, gezonde en productieve manier. Daar staan wij voor. Naast re-integratie bij ziekte richten wij ons vooral op de 96% vitale werkenden binnen Nederland. Het verhogen van de inzetbaarheid van alle medewerkers staat hierbij centraal. Want focus op preventie heeft op alle medewerkers het grootste positieve effect op het voorkomen van verzuim. De nieuwe Arbowet gaat hieraan een goede bijdrage leveren."

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Ron: "Veel werkgevers met wie we samenwerken bieden dit spreekuur al aan omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde. Voor anderen is de gewijzigde Arbowet een mooie gelegenheid om op deze manier klachten tijdig te adresseren en uitval te voorkomen."

Second opinion
Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ron: "Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts vindt dat de medewerker behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar hij zelf vindt van niet. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert zal een nieuw advies uitbrengen. Daarmee kunnen de bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever dan verder het beleid bepalen.

In samenwerking met andere arbodienstverleners binnen brancheorganisatie OVAL hebben wij inmiddels een pilot uitgevoerd om hier ervaring mee op te doen: hoe kunnen we deze dienstverlening aan elkaar het beste vormgeven? Hoe lopen dan de informatiestromen? Mede met de uitkomsten van deze pilot zorgen we dat we dit proces goed ingeregeld hebben als de wetswijziging ingaat. Zo kunnen we onze klanten en cliënten zo goed mogelijk adviseren en begeleiden."

Afspraken in basiscontracten
De regering wil ook de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten vergroten. Zo krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. "Afspraken waaruit blijkt dat de OR en de preventiemedewerker toegang hebben tot de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen gaan we vastleggen in de basiscontracten tussen werkgevers en arbodiensten", vertelt Ron. "Net als afspraken over het arbeidsomstandighedenspreekuur, toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek, hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten en over klachtenprocedures."

Overgangsregeling
Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode. Zodat iedereen de tijd heeft om de daarin vastgelegde afspraken aan te passen. "Arbo Unie geeft hierover natuurlijk graag advies", zegt Ron. "We hebben de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Zodra die duidelijk is, gaan we onze klanten actief benaderen om samen te kijken wat er voor hen verandert. En hoe we hier contractueel én in de praktijk het beste mee om kunnen gaan."

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo