2replacex2

Nieuws

 • Op het moment werken we hard aan onze nieuwe website. Hou onze website in de gaten voor alle actuele ontwikkelingen.

  Lees meer...
 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

1outplacementsubwg

Afscheid

De aanleiding om, al dan niet gedwongen, afscheid te nemen van uw werknemer kan divers zijn: Reorganisatie, economisch mindere tijden, bedrijfsverplaatsing, uit de functie gegroeid zijn, de wens tot verandering van de loopbaan of onverenigbaarheid van karakters.
Gedwongen beëindiging is nooit prettig, maar soms onvermijdelijk.
Om op een goede manier afscheid te nemen kunt u uw werknemer middels outplacement laten ondersteunen bij de zoektocht naar een andere werkkring.
Voor een effectief outplacementtraject zijn mensenkennis, kennis van de arbeidsmarkt en een heldere aanpak noodzakelijk. Al deze aspecten vindt u terug in de outplacementbegeleiding van HR Consultancy.

Goed Werkgeversschap

Dit afscheidsproces kan voor een werknemer erg ingrijpend zijn. Het aanbieden van professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie helpt zowel werknemer als ook werkgever om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Middels het outplacement traject helpen wij uw medewerker om het baanverlies te verwerken, het zelfvertrouwen te versterken, om kennis en contacten uit te breiden en zichzelf te realiseren dat verandering nieuwe kansen biedt. Outplacement werkt oplossingsgericht, bespaart kosten en werkt positief op zowel de vertrekkende als ook op de achtergebleven medewerkers.

Hoe? 

Outplacement is maatwerk. Door middel van een op maat gesneden stappenplan wordt uw werknemer zorgvuldig begeleid naar een nieuwe baan. Hij krijgt een ervaren coach, die naar hem luistert en hem een spiegel voorhoudt. Een coach die soms kritisch en confronterend is, maar wel realistisch en met een verhelderende werkwijze. Voorafgaand aan het traject vindt een oriënterend gesprek plaats met kandidaat en opdrachtgever om een duidelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie van de kandidaat.
Gedurende het hele traject staan de volgende punten centraal: vertrouwen, zorgvuldigheid, persoonlijke betrokkenheid en discretie.

Hoe ziet een Outplacementtraject eruit?

1. Het kennismakingsgesprek
Oriënterend en vrijblijvend, als het klikt is de basis gelegd. 

2. Het afscheid
In deze fase staan verwerking en acceptatie van het verlies van de functie centraal. 

3. De spiegel
Het maken van een gedetailleerde analyse van kennis, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en omstandigheden. Uw medewerker gaat op zoek naar het antwoord op de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Indien gewenst en nodig omvat de zelfanalyse ook een psychologisch onderzoek.

4. Het Kompas
Bepalen van de arbeidsmarkt en het functiegebied. Welke branche en organisatie passen bij mij? Welke functie is geschikt voor mij en sluit aan bij mijn kwaliteiten? Opstellen van een marktplan en een profielschets.

5. Sollicitatietraning
Ontwikkeling van sollicitatie- en presentatievaardigheden. Opstellen van een brief en CV. Training van presentatie-, interview- en gesprekstechnieken met behulp van rollenspelen, audiovisuele ondersteuning en netwerkgesprekken. Workshops en themabijeenkomsten in groepsverband.

6. De zoektocht
Actief zoeken naar een nieuwe baan, onder andere gebruik makend van het uitgebreide relatienetwerk van HRC. Uw werknemer gaat niet alleen zelf op zoek naar een vaste baan, maar ook HRC zal op een intensieve en discrete wijze voor hem op zoek gaan naar een nieuwe betrekking. Advisering bij het opzetten van een eigen bedrijf behoort eveneens tot onze expertise. Voorbereiding en evaluatie van sollicitatietechnieken.

7. De finish
Begeleiding en advisering tijdens sollicitatieprocedures, contractbesprekingen en gedurende de proeftijd.

Regionale Expertise

HRC ziet outplacement niet alleen als een persoonlijk begeleidingsproces. Onderscheidend voor HRC is het feit dat wij zelf actief voor uw werknemer aan de slag gaan om een passende baan te vinden. Wij zijn daartoe ook in staat door onze jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling en personeelszaken. Hiermee hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd in Zeeland en West-Brabant. Wij kunnen daarmee beter inspelen op de behoefte om een passende baan in de regio te vinden. Mede hierdoor weten veel werkgevers de weg naar ons bureau te vinden.

 Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo