Langdurig verzuim blijft hoofdpijndossier (bron: HR Praktijk)

Langdurig verzuim blijft hoofdpijndossier, ondanks dalende verzuimcijfers

Uit de laatste CBS-cijfers blijkt dat het ziekteverzuim in het laatste kwartaal vorig jaar licht is gedaald. Hoewel dit een positieve ontwikkeling lijkt, stijgt het langdurig verzuim tegelijkertijd verder zo laten cijfers van het UWV zien.

Beeld Langdurig verzuim blijft hoofdpijndossier, ondanks dalende verzuimcijfers

“Ondanks de positieve cijfers vanuit het CBS over de dalende verzuimcijfers zien zowel het UWV als wij dat het langdurig verzuim blijft stijgen. Langdurig verzuim is veel problematischer dan kort verzuim, voor zowel werknemer als werkgever. Waar kort verzuim nog op te vangen is, ontstaan er bij langdurig verzuim bezettings- en vervangingsproblemen. Vaak zie je dan een vicieuze cirkel van verzuim ontstaan,” aldus Robert Wondaal, chief business officer bij Robidus.

‘In alle leeftijdsgroepen, maar voornamelijk bij jongere werknemers zien we een toename van stressgerelateerde klachten en burn-outs’

In de afgelopen drie kwartalen (januari tot en met augustus) was er wederom een toename te zien in het aantal werknemers dat langer dan 42 weken ziek thuis zit. Het gaat om een stijging van acht procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Werkgevers moeten een melding doen bij het UWV als een werknemer na 42 weken nog niet (volledig) aan het werk kan vanwege ziekte.

WIA-aanvragen gestegen in vergelijking met jaar eerder

Naast de 42e-weeksmeldingen, blijkt ook uit de WIA-aanvragen dat het langdurig verzuim onder werknemers blijft stijgen. De afgelopen drie kwartalen is het aantal aanvragen met dertien procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, kunnen een WIA-aanvraag doen.

Grootste stijging langdurig verzuim onder jongeren en 64+

Uit de 42e-weekmelding cijfers van het UWV blijkt dat deze meldingen bij werknemers in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar opnieuw opvallend hard zijn gestegen. Verder is een opvallende stijging te zien bij de leeftijdsgroep 64 tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Binnen deze leeftijdsgroep zijn er tussen januari en augustus van dit jaar 54 procent meer 42e-weekmeldingen gedaan in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

“In alle leeftijdsgroepen, maar voornamelijk bij jongere werknemers zien we een toename van stressgerelateerde klachten en burn-outs. Deze groep heeft meestal veel ballen in de lucht te houden zowel zakelijk als privé. Als leidinggevende en HR-professional zou je juist bij deze groep extra attent moeten zijn op inzetbaarheidsproblemen. Ga de dialoog aan om de inzetbaarheid te bespreken en reik handvaten aan waar nodig, zodat je deze werknemers in staat kunt stellen om zaken beter op de rit te krijgen,” adviseert Wondaal.

Ook volgens Arbo Unie daalt het ziekteverzuim het komende jaar weliswaar, maar is personeel wel langer ziek door psychische problemen. Het ziekteverzuim door werknemers met psychische klachten kostte de samenleving op jaarbasis ruim 1 miljard euro. Dat stelt de arbodienstverlener in een vooruitkijkende analyse op 2024.

Mantelzorg en inflatie

Mensen krijgen zowel op werk als in hun privéleven ‘meer op hun bord’, legt Corné Roelen uit, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Vooral mantelzorg voor een zieke partner of ouder is moeilijk te combineren met werk”, merkt hij op. “Anderzijds leiden de stijgende inflatie en hoge kosten voor onder meer energie en boodschappen tot financiële onzekerheid.”

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dit jaar licht toeneemt. Die toename gaat volgens Roelen hand in hand met een daling van het ziekteverzuim. Maar dat is ‘niet alleen maar goed nieuws’, stelt Arbo Unie. Zo zijn mensen wel steeds langer ziek. Volgens de arbodienstverlener waren er het afgelopen jaar 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische klachten.

Psychische klachten en werkdruk

Met name in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening is dat volgens Arbo Unie terug te zien. In die sectoren gaat het bij 40 procent van alle ziekteverzuim om psychische klachten. En dat heeft weer gevolgen voor collega’s. Die moeten het verzuim opvangen en daardoor vaak meer werken.