Kwaliteiten, werkstijl en drijfveren

Assessment

De juiste m/v op de juiste plaats.
Het succes van uw organisatie wordt vooral bepaald door de mensen die er werken. Daarom is het belangrijk te weten wat u aan mensen hebt voordat ze aan een nieuwe baan beginnen. Maar eigenlijk geldt hetzelfde voor uw mensen die al een tijd in een bepaalde functie werken: zitten zij nog wel goed op hun plek of hebben ze het potentieel om door te groeien naar een bepaalde functie? Een assessment geeft duidelijkheid over de mogelijkheden, interesses en talenten van mensen.

Selectie assessment

In een selectie assessment staat de mate waarin de kandidaat past bij de beoogde functie en werkgever centraal. In hoeverre sluiten de kwaliteiten, werkstijl en drijfveren van de kandidaat aan bij hetgeen de opdrachtgever zoekt? Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de opdrachtgever, maar ook vanuit de kandidaat. Kortom is het raadzaam om de kandidaat aan te nemen in deze functie? En aan welke competenties moet de kandidaat werken om succesvol te zijn in de functie?

Ontwikkelassessment

In een ontwikkelassessment kunnen verschillende vraagstellingen centraal staan. Bijvoorbeeld: Kan mijn medewerker naar een bepaalde functie toe groeien? Welke volgende stap in zijn/haar carrière past het beste bij hem/haar? Een ontwikkelassessment levert zowel voor de kandidaat als voor de werkgever interessante informatie op doordat het ontwikkelpotentieel in kaart wordt gebracht.

HR Consultancy maakt gebruik van een aantal psychologische onderzoeken die gezamenlijk een scherper beeld van mensen opleveren dan veel reguliere testen. Dat komt door de specifiek op uw situatie afgewogen combinatie van testproducten, waaronder intelligentietesten, capaciteitentesten, interessetesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Het belangrijkste verschil zit in de koppeling van deze testen aan een grondige analyse van uw organisatie en dat maakt onze werkwijze uniek. Want deze manier van onderzoeken geeft niet alleen inzicht in de capaciteiten en motivatie van mensen, we analyseren bovendien of de betreffende persoon en uw bedrijf werkelijk op één lijn zitten.


Hoe ziet een assessment eruit?

Bij het assessment wordt de kandidaat persoonlijkheidsvragenlijsten en capaciteitentesten voorgelegd. Deze worden aangevuld met een criteriumgericht interview en twee of meer praktijksimulaties.

In de praktijksimulatie worden competenties middels een kort rollenspel getoetst. HR Consultancy hanteert hierbij korte rolbeschrijvingen en een compacte situatiebeschrijving, welke beide steeds op maat worden gemaakt. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk de werkelijke praktijk benaderd en wordt voorkomen dat kandidaten een rol gaan spelen of meer bezig zijn met de analyse van de rolsituatie dan dat zij de kans krijgen hun natuurlijk gedrag te vertonen in relatie tot de gevraagde competenties.

In het rapport staan de scores op de gemeten competenties, een sterkte/zwakteanalyse en de ontwikkelingspunten van de kandidaat. In het rapport lichten we de competenties en de eventuele aandachtspunten van de kandidaat duidelijk toe. Kandidaten hebben altijd het recht om dit rapport als eerste in te zien. Na akkoord van de kandidaat verstuurt HR Consultancy het rapport naar u als opdrachtgever.

Duur en rapportage

Een assessment duurt een dag. Aan het eind van die dag krijgt de opdrachtgever, na toestemming van de kandidaat, ons advies telefonisch gemeld. Wij verwerken de resultaten van het assessment tot een rapport met een concreet advies.

Voorafgaand aan de testdag maken wij met u een inventarisatie van de specifieke functie- eisen en de gewenste competenties.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Ellen Sinke, telefoonnummer 0113 – 563180 of e-mail: ellen@hr-consultancy.nl