Ondersteun uw medewerkers

Coaching

U heeft goede werknemers binnen uw organisatie. Gemotiveerde en getalenteerde professionals die hard werken. En goede mensen wilt u uiteraard graag behouden. Medewerkers die soms ook nog ondersteuning nodig hebben in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. En misschien heeft u soms zelf ook behoefte aan een klankbord. Iemand om af en toe tegenaan te praten, die een spiegel voorhoudt, kritische vragen stelt én doorvraagt, analyseert en adviseert.

Onze coaching kenmerkt zich door een diepe betrokkenheid bij de deelnemer enerzijds en een scherp bewustzijn van diens (organisatie-) context en doelen anderzijds.

Onze coachingstrajecten zijn:

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Samen met de deelnemer en in veel gevallen ook met hun leidinggevende maken wij een analyse van de huidige situatie en bepalen wij de richting en de doelen van de coaching. Dit leidt tot een helder kader waarbinnen wij werken, duidelijk voor alle partijen, maar flexibel genoeg om ruimte te laten voor verrassingen.

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij beschikken over een breed scala aan coachmethodieken en instrumenten om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer te begeleiden. Als belangrijkste instrument zien wij echter onszelf: de coach die voortdurend investeert in haar eigen ontwikkeling.

Gericht op beweging van binnenuit

Gericht op beweging van binnenuit

Wij bieden een veilige omgeving waarin mensen uitgenodigd worden hun verhaal te doen en hun authentieke drijfveren te onderzoeken. Wij luisteren kritisch, houden spiegels voor en werken aan het vergroten van zelfinzicht waardoor mensen van binnenuit kunnen groeien.

Efficiënt

Efficiënt

Wij geloven in het effect van kortdurende, oplossingsgerichte trajecten gericht op één of meerdere concrete doelen. Trajecten hebben vaak een tijdspanne van drie tot zes maanden, waarin meestal vijf tot acht sessies plaatsvinden.

Verankerd

Verankerd

Na afloop van het coachingstraject is het proces niet ten einde. Dit betekent dat wij zorgen voor een goede overdracht naar de organisatie: hoe kan het behaalde resultaat bekrachtigd worden en hoe kan de deelnemer zich verder blijven ontwikkelen?

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en verhelderend gesprek.