Alles verandert, ook u.

Outplacement in de provincie Zeeland

Bent u bekend met de mogelijkheden op het gebied van outplacement in Zeeland? De aanleiding om, al dan niet gedwongen, afscheid te nemen van uw werknemer kan divers zijn: reorganisatie, economisch mindere tijden, bedrijfsverplaatsing, uit de functie gegroeid zijn, de wens tot verandering van de loopbaan of onverenigbaarheid van karakters. Gedwongen beëindiging is nooit prettig, maar soms onvermijdelijk. Om op een goede manier afscheid te nemen kunt u uw werknemer middels outplacement laten ondersteunen bij de zoektocht naar een andere werkkring. Voor een effectief outplacementtraject zijn mensenkennis, kennis van de arbeidsmarkt en een heldere aanpak noodzakelijk. Al deze aspecten vindt u terug in de outplacementbegeleiding van HR Consultancy, gevestigd in Goes.

Outplacement in Zeeland getuigt van goed werkgeverschap

Het afscheidsproces kan voor een werknemer erg ingrijpend zijn. Het aanbieden van professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie helpt zowel werknemer als ook werkgever om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Middels het outplacementtraject helpt ons bureau in Zeeland uw medewerker om het baanverlies te verwerken, het zelfvertrouwen te versterken, om kennis en contacten uit te breiden en zichzelf te realiseren dat verandering nieuwe kansen biedt. Outplacement in Breda of Zeeland werkt oplossingsgericht, bespaart kosten en werkt positief op zowel de vertrekkende als op de achtergebleven medewerkers.

Hoe past u outplacement toe?

Outplacement is maatwerk bij ons bureau in Zeeland. Door middel van een op maat gemaakt stappenplan wordt uw werknemer zorgvuldig begeleid naar een nieuwe baan. Hij krijgt een ervaren coach, die naar hem luistert en hem een spiegel voorhoudt. Een coach die soms kritisch en confronterend is, maar wel realistisch en met een verhelderende werkwijze. Voorafgaand aan het traject vindt een oriënterend gesprek plaats met kandidaat en opdrachtgever om een duidelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie van de kandidaat. Gedurende het hele traject staan de volgende punten centraal: vertrouwen, zorgvuldigheid, persoonlijke betrokkenheid en discretie. Goede outplacement is een belangrijk onderdeel van goed leiderschap.

Het kennismakingsgesprek
Oriënterend en vrijblijvend, als het klikt is de basis gelegd.
Het afscheid
In deze fase staat verwerking en acceptatie van het verlies van de functie centraal.
De spiegel
Het maken van een gedetailleerde analyse van kennis, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en omstandigheden. Uw medewerker gaat op zoek naar het antwoord op de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Indien gewenst en nodig omvat de zelfanalyse ook een psychologisch onderzoek.
Het kompas
Bepalen van de arbeidsmarkt en het functiegebied. Welke branche en organisatie passen bij mij? Welke functie is geschikt voor mij en sluit aan bij mijn kwaliteiten? Opstellen van een marktplan en een profielschets.
Sollicitatietraining
Ontwikkeling van sollicitatie- en presentatievaardigheden. Opstellen van een brief en CV. Training van presentatie-, interview- en gesprekstechnieken met behulp van rollenspelen, audiovisuele ondersteuning en netwerkgesprekken. Workshops en themabijeenkomsten in groepsverband.
De zoektocht
Actief zoeken naar een nieuwe baan, onder andere gebruik makend van het uitgebreide relatienetwerk van HR Consultancy. Uw werknemer gaat niet alleen zelf op zoek naar een vaste baan, maar ook HR Consultancy zal op een intensieve en discrete wijze voor hem op zoek gaan naar een nieuwe betrekking. Advisering bij het opzetten van een eigen bedrijf behoort eveneens tot onze expertise. Voorbereiding en evaluatie van sollicitatietechnieken.
De finish
Begeleiding en advisering tijdens sollicitatieprocedures, contractbesprekingen en gedurende de proeftijd.

Maak gebruik van regionale expertise

HR Consultancy, actief in Zeeland, ziet outplacement niet alleen als een persoonlijk personeelsadvies. Onderscheidend voor ons is het feit dat wij zelf actief voor uw werknemer aan de slag gaan om een passende baan te vinden. Wij zijn daartoe ook in staat door onze jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling en personeelszaken. Hiermee hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd in de regio. Wij kunnen daarmee beter inspelen op de behoefte om een passende baan in de regio te vinden. Mede hierdoor weten veel werkgevers de weg naar ons bureau in Goes te vinden. Informeer naar onze mogelijkheden via het telefoonnummer 0113 – 563180 of door het contactformulier in te vullen.