Uw werknemer in balans

Stress, burnout?

Heeft u een medewerker die veel stress ervaart, dreigt overspannen te raken of misschien al thuis zit met een burnout?

Stress of burnout is pijnlijk en confronterend voor de betrokken medewerker én voor de organisatie. Onze effectieve en bewezen aanpak volgens de CSR®-methode richt zich op het realiseren van duurzaam herstel voor de medewerker. Op het in beweging brengen en houden van mensen. Het traject richt zich zowel op de klachten als op de oorzaken.

Hoe werkt het?

Een CSR-traject bestaat uit een inventariserend gesprek, waarbij we met gevalideerde vragenlijsten en een fysiologische basismeting de ernst van de roofbouw en chronische stress inschatten. Daarna volgt een traject waarbij de duur afhangt van de ernst van de stressklachten. Een aanpak waarbij eerst het fysiek herstel wordt gestimuleerd en de leefwijze wordt aangepakt en daarna de persoonskenmerken, die ook hebben bijdragen aan het uitgeput raken.

Hoe ziet deze aanpak er uit?

Het traject richt zich op het stoppen van de roofbouw, het bevorderen van de herstelfunctie en het opbouwen van vitaliteit. Vervolgens is er aandacht voor de fysieke en mentale conditie opbouw en het sociaal maatschappelijk herstel. Het doel is duurzaam herstel.

Deze bestaat uit de volgende stappen:

1.
Eerste hulp bij stress en burnout: het zo snel mogelijk verminderen van belasting en klachten.
2.
Werken aan herstel: inzicht in patronen, energiegevers- en vreters, ontspanning, oorzaken van stress aanpakken.
3.
Opbouw vitaliteit: vaardigheden en zelfmanagement voor gezonde balans.
4.
Opbouw fysieke en mentale conditie: geleidelijke opbouw van de belasting, fysieke en emotionele/mentale grenzen her-, er- en verkennen.
5.
Sociaal en maatschappelijk herstel en re-integratie: opbouwen van de belastbaarheid
6.
Consolidatie: terugvalpreventieplan en nazorg.

Preventieve coaching duurt gemiddeld 8 sessies, bij verzuim zijn gemiddeld 13 sessies nodig.
De doorlooptijd is per persoon verschillend.

HR Consultancy is partner van het CSR Centrum.

Contact?

Wilt u meer weten wat u als werkgever kunt doen om werkstress te verminderen of te voorkomen?
Neem dan contact met ons op!