Gun jezelf stresscoaching die effect heeft!

Een burn-outcoach in Zeeland

Een goede burn-outcoach in Zeeland weet dat onderzoek heeft aangetoond dat chronische te hard en te lang werken, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van de fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om u in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren. Als dit te veel wordt biedt een goede burn-outcoach in Zeeland uitkomst en kunnen consequenties worden voorkomen of op tijd hersteld worden.

Los chronisch onvoldoende herstel op met een burn-outcoach in Zeeland

Indien u roofbouw op uzelf pleegt, is het wellicht verstandig om een burn-outcoach in de provincie Zeeland te zoeken. Als u risico loopt herkent u één van de volgende signalen:

  • U heeft geen zin in dingen die u anders leuk vindt
  • U kunt steeds moeilijker ontspannen
  • U heeft een kort lontje
  • U piekert vaker
  • Uw spieren zijn gespannen in uw rug en schouders
  • Na uw werk doet u helemaal niets meer
  • U kunt niet stoppen met werken of neemt u werk mee naar huis
  • U dwaalt af, concentratie wordt minder
  • U heeft moeite met slapen of bent ’s morgens nog moe als u wakker wordt
  • U bent sneller ziek, door minder weerstand
Dit is de top 10 van roofbouw-signalen, waarvoor het verstandig is om een burn-outcoach in Zeeland in te schakelen. Deze ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig proces. En tijdens dit roofbouwproces krijgt u steeds meer klachten. Hard werken is geen probleem dat zal iedere burn-outcoach in Zeeland beamen. Als u maar genoeg tijd neemt om daarvan te herstellen, is er niets aan de hand. Maar herkent u enkele van bovengenoemde signalen, dan heeft u te weinig pauzes, ontspanning en rust genomen. Harde werkers met veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben de neiging om vermoeidheid niet zo serieus te nemen: ‘Dit weekend of de komende vakantie neem ik wel rust en dan moet het maar over zijn’. Hiermee ligt het gevaar van een burn-out op de loer. Ook voor ondernemers die graag een duurzame inzetbaarheid van hun personeel zien, is het cruciaal te letten op deze verschijnselen in een werknemer.

Burn-out is het gevolg van verschillende factoren

Het evenwicht raakt meestal niet alleen verstoord door te hard werken, maar door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en u zelfmanagement.

U raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan

Op zeker moment helpt rust nemen niet meer en is het verstandig een bij ons in Zeeland een burn-outcoach in te schakelen. De constante alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. U herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd (Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal).

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat u een kort lontje en weinig veerkracht heeft, krijgt u bijvoorbeeld sneller conflicten op uw werk. Of u krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling. Een burn-outcoach van ons HR-consultancybureau in Zeeland zal echter een kundige methodiek voor u hanteren.

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig

Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode voor uw burn-outcoach ontwikkeld, die via wordt uitgevoerd in Zeeland. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 9), hij is ook effectief, bewezen door onderzoek. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, door de tips toe te passen stoppen ze het roofbouwproces en leren ze wat er nodig is voor duurzaam herstel. Onder het toeziend oog van een burn-outcoach van HR Consultancy uit Goes in Zeeland wordt de methodiek een succes voor u.

Het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van onze aanpak. Het traject verloopt dan ook in nauw overleg met uw werkgever, uw burn-outcoach en de bedrijfsarts in Zeeland.

Schakel een burn-outcoach in

Een burn-outcoach van ons bureau in Goes, provincie Zeeland, blijkt uiterst effectief voor mensen die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen met stressklachten of burn-out en tevens is het uitermate effectief als stress-preventie. U krijgt adviezen aangereikt voor nieuw en succesvoller gedrag, die bij u persoonlijk passen en stressklachten in de toekomst voorkomen. De tips zijn onder meer gericht op timemanagement en persoonlijke effectiviteit, zowel voor uw werk- als privéleven. Daarnaast leert u tijdens de trainingen vaardigheden aan die u helpen in het omgaan met en in stressvolle situaties. Neem contact met ons op via 0113 – 563180 om een afspraak te maken met uw eigen burn-outcoach in Zeeland.